Çevre ve Orman Bakanlýðý Meteoroloji Genel Müdürlüðü Meteoroloji Genel Müdürlüðü Yardım Add to favorites

Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv ve Yönetim Sistemi

 Kullanıcı - Müşteri Sözleşmesi

 

TANIMLAR:

TÜMAS: Aşağıdaki sözleşmede, bundan böyle "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv ve Yönetim Sistemi" , "Tümas" olarak anılacaktır.

MÜŞTERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv ve Yönetim Sisteminden bilgi satın alan gerçek yada tüzel kişiler.

ÜYE: Tümas sözleşmesini onaylayan ve internet ortamında tumas.mgm.gov.tr sitesinden alışveriş yapma imkanına sahip olan kişiler.

 

1. Sözleşmenin onaylanması

 Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Tümas sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2.  Tümas üyelik sistemi

·                    Tümas üyesi kendisinin belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve "şifre"ye sahip olur.

·                    "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

·                    "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

·                    Kullanıcının Tümas üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem tumas.mgm.gov.tr ' a "login" olmak şeklinde tanımlanır.

3. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Tümas servislerinden yararlandığı sırada,

·                    Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

·                    Tümas tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Meteoroloji Genel Müdürlüğü' ne ait olduğunu,

·                    Tümas servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Tümas ortamına eklediği mesajların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

·                    Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olmayacağını,

·                    Tümas 'da sunulan hizmetlere Tümas tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü' nün uğrayabileceği zararı ödeyeceğini,

·                    Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olmayacağını,

·                    Suç teşkil edici mesajlar göndermemeyi,

·                    Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olarak belirlemesi gerektiğini,

·                    Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

·                    Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

·                    Tümas servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tazminat talep etmemeyi,

·                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 'den izin almadan Tümas servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

·                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

·                    Kurallara aykırı davrandığı takdirde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

·                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

·                    Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

·                    Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

·                    Üye "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

·                    Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı ,eft,nakit ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını,

·                    Müşterilerin ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

·                    Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Tümas adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,

·                    Üye öğrenci, kamu kurumu çalışanı veya kamu kuruluşunu temsilen işlem yapan bir kişi ise istedikleri bilgiye istinaden yazılacak ve istenilen bilginin ayrıntılarını içerecek olan, idarece onaylanmış bir istek yazısını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne iletmek zorunda olduğunu; söz konusu yazının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ulaşmadan hazırlanan siparişlerin işleme alınmayacağını,

            Bildiği ve yukarıdaki maddelere uyacağını taahhüt ettiğini kabul edilir.

 

 

4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hak ve yetkileri

Tümas herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

·                    Kullanıcı adı ve şifresi Tümas tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Tümas tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını sebep göstermeksizin süresiz olarak engelleyebilir

·                    Tümas kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge,  grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

·                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, müşterinin onayı olmadan Tümas bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü duyuru faaliyetlerinde bulunmasını, Tümas bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

·                    Tümas'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Tümas hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

·                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sorumlu olmadığını kabul eder.

·                    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

·                    Tümas üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Tümas ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

5. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, yapılan meteorolojik bilgi ve doküman alışverişinin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

6. Fiyatlar

Ürünlerin para birimleri TÜRK LİRASI dır. Tümas daki ürünlerin fiyatları KDV içerir.

7. Vergilendirme

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Tümas'ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır

8. Ürün Teslimatı

Internet üzerinden Kredi Kartı,eft veya nakit ile müşteri tarafından yapılan tüm alışverişler üyelik formunda ya da sipariş formunda belirtilen gönderi adresine (fatura ve sipariş edilen ürünler) kargo veya posta ile teslim edilir. Adresin doğru olup olmadığından müşteri sorumludur.

Yukarıda belirtilen iki yöntem dışında download edilmesi mümkün olan siparişler, detayları  ve kuralları tümas sisteminde belirtilen kurallar çerçevesinde bilgisayarınıza indirilebilir

Ürün teslimatı aşamasında, kargo görevlisi siparişte kullanılan Kredi Kartının ve kart sahibinin kimliğinin (Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet gibi) gösterilmesi ister. Bunları gördükten sonra faturayı imzalattırıp ürününü müşteriye teslim eder.

Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri üç gün içinde ziyaret notu üzerindeki araması gereken telefon numarasını aradığı takdirde teslimat aynı adrese ücret karşılığı gerçekleştirilir. Aksi taktirde Tümas destek hattı olan 0-312-359 75 45 i arayıp veya tümas sistemindeki iletişim formunu doldurarak teslimat durumunu öğrenerek yeniden teslimin yapılmasını ister. Ya da tumas@mgm.gov.tr adresine Internet üzerinden yaptığı alışverişine ilişkin verilen sipariş numarasını belirterek siparişi hakkında bilgi almak istediğini belirten bir mail gönderip yanıt alabilir. Teslimat süreleri, kargo veya postadaki süreleri göre değişiklik arz edebilir.

 9. Ürün İadesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün tümas sisteminde sattığı bilgilerin iadesi söz konusu olamaz.

10. Tümas kayıtlarının geçerliliği

Tümas’a müracaat veya Tümas sisteminden yapılan alışverişler ile ilgili bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, Tümas kayıtlarının doğruluğu esas alınır ve geçerliliği kabul edilir.

11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. Yürürlük

Kullanıcı üyelik formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında yürürlüğe girer.

14. Fesih

Tümas dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

15. İstek ve şikayetlerin bildirilmesi

Tümas sistemindeki iletişim formundan  ya da 0-312-359 75 45 numaralı telefondan Tümas hakkında bilgi edinilebilinir  varsa belirtilen yerlere şikayetler iletilebilinir.

16. Telif hakkı

Bu site içerisinde yeralan tüm yazılı ve görsel malzemelerin telif hakları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz ve kopyalanamaz.